Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Maximanifestatie

Persbericht 8 juni 2021
Na 28 jaar valt het doek voor de stichting Aktivitijd, organisator van de jaarlijks terugkerende Slotmanifestatie / Maximanifestatie in Valkenburg a/d Geul.

Met pijn in het hart heeft het bestuur besloten te stoppen met het jaarlijks organiseren van een activiteitendag voor alle basisschool leerlingen binnen de gemeente Valkenburg a/d Geul. Gebrek aan opvolging van het bestuur en een dalende trend van de noodzakelijke ouderparticipatie hebben ons gedwongen dit besluit te nemen.
Tevens hebben enkele scholen aangegeven dat het voor hen steeds moeilijker is geworden om zowel een financiële bijdrage te leveren als het inplannen van dit traditionele evenement in haar jaarprogramma.
Een groot compliment en dankjewel willen wij graag overbrengen aan alle ondernemers, verenigingen, vrijwilligers en de gemeente Valkenburg a/d Geul zelf die het al die jaren voor ons mogelijk hebben gemaakt om dit mooie evenement te mogen organiseren. De lachende gezichten van de deelnemende kinderen door de jaren heen zullen wij nooit vergeten.


Namens het bestuur,
Monique de Keyser (voorzitter)